Изграждане на сграден фонд към КОЦ – Бургас

998

 

гр. Бургас

Обект: Комплексен Онкологичен Център – Бургас

ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДЕН ФОНД за ДОСТАВКА НА ПОЗИТРОННО ЕМИСИОНЕН ТОМОГРАФ И БРАХИТЕРАПИЯ КЪМ «КОЦ-БУРГАС» ЕООД В УПИ XVI, КВ.135Б, ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС.

Етап на обекта: Завършен

obelq-3