к-с. Изгрев бл.57

гр.Бургас

Обект: Гр. Бургас, к-с. Изгрев бл.57.

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Етап на обекта: Завършен