к-с. Меден Рудник бл.70

гр.Бургас

Обект: Гр. Бургас, к-с. Меден Рудник бл.70.

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Етап на обекта:  Завършен