Инфраструктурни обекти

Обект: Авиобаза Безмер NATO
Възложител: NATO

bezmer-6-min

Авиобаза Безмер NATO

Подобект: Строително-монтажни работи (СМР) в изпълнение на проект 3RS31002–01 „Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад“ в Авиобаза Безмер.

Подобект: Строително-монтажни дейности по част „Строителни конструкции“, „Технологична – СМР“, „Вик“, „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Пътна“ в изпълнение на проект „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ)“ в Авиобаза Безмер.

Етап на обекта: Стартирало строителство

bezmer2-min


Обект: Поддръжка, рехабилитация и изграждане на тротоарни площи и алеи в гр. Бургас.

гр. Бургас

Етап на обекта: Завършен

IMG_4891